کارخانه

اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان بیرونی
خ حافظ غربی، نبش تنگستان 3
کدپستی : 3188114339
تلفن : 4-37773870-26-98+

ارتباطات خارجی

هدیه حق شناس
تلفن: (171) 72925 -21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
hedie.haghshenas@icdgroup.org

دفتر مرکزی

ایران، تهران، بلوار سعادت آباد، نبش کوچه میرزایی، پلاک 44، طبقه پنجم
کـدپســـتی : 1998836839
تلفن : 72921-21-98+
نمابر:22073101-21-98+
info@meditechsys.com

 رئیس روابط عمومی

امیر آرامون
تلفن مستقیم: (175)72925-21-98+
نمابر: 22073101-21-98+
amir.aramoun@icdgroup.org

مرکز فروش

شرکت مدوی طب پویان www.medwayteb.com info@medwayteb.com