عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان

عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان

به منظور بهره‌مندی از تجربیات و خدمات اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و نیز توسعه فعالیت‌های بازرگانی، شرکت مدی‌تک‌سیس از دسامبر سال 2009 به جامعه دو هزار عضوی این اتاق بازرگانی پیوست. در مسیر این ارتباطات اعضای کنسرسیوم از مزایایی چون آشنایی با شرکت‌های فعال، آگاهی از همایش‌ها و نمایشگاه‌ها، برنامه‌های آموزشی، تحقیقات بازار و ... بهره‌مند می‌شوند.

عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

عضو انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

فعالیت انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی در راستای حفظ حقوق و منافع قانونی تولیدکنندگان و ارایه استانداردهای لازم برای کنترل کیفی خدمات و محصولات پزشکی است به شیوه‌ای که اعضای این انجمن ملزم به رعایت اصول فنی و استانداردهای ملی باشند و خود را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنند و توانایی‌های خود را به اثبات برسانند.

عضو اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور

عضو اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی کشور

با افزایش توان تولید شرکت مدی‌تک‌سیس برای تولید تا 5 میلیون صافی دیالیز در سال 1393، این شرکت فعالیت خود را در زمینه صادرات آغاز کرده‌است. کشور سوریه‌هم اکنون از نخستین مشتریان تهیه صافی دیالیز شرکت مدی‌تک‌سیس است. با پیشگامی مدی‌تک‌سیس در این عرصه، این شرکت از شهریور ماه 1393 به عضویت اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در آمد. بر خورداری از دانش تجربی، و هم اندیشی اعضای کنسرسیوم برای بهبود شرایط صادرات از جمله مزایای عضویت در این اتحادیه‌است.