واحد تحقيق و توسعه شرکت مدی‌تک‌سیس از هسته‌های مهم تحقیقاتی در کنسرسیوم دیالیز ایران است. این واحد در پی آن است که با توليد دانش و به‌کار گیری فناوری‌ها، كالايي برتر از قبل توليد شود و به موازات آن فناوری برتر و بهره‌وري بيشتر از عوامل توليد حاصل شود.

 

ماموریت

مأموریت این واحد توليد دانش و به‌کارگیری فناوری‌ها، برای تولید كالايي برتر است که به موازات آن کاربرد فناوری برتر و بهره‌وري بيشتر از عوامل توليد نیز فراهم می‌شود. به‌این ترتیب کلیه کوشش‌های تحقیقاتی برای تحقق مقاصد زیر است :

 • ارتقای کیفیت محصول
 • طراحی محصولات و تجهیزات جدید
 • توسعه فناوری‌ها و تجهیزات
 • جذب و انتقال دانش فنی
 • بهینه سازی فرایندها
 • بهبود شیوه‌های تولید و بهره‌وری
 • پیشرفت در تکنولوژی و روش‌های درمانی
 • کمک به تشکیل استانداردهای آینده
 
 

 

خط مشی‌ها

 • محوریت نیازهای بیماران دیالیزی و رضایتمندی آن‌ها
 • در نظر داشتن مشکلات خدمات پرستاری در بخش‌های دیالیز
 • عملکرد تعاملی با دیگر عوامل تولید
 • هدایت مجموعه به تصمیم مبتنی بر یافته‌های تحقیقاتی
 • نوآوری و ترویج ایده‌های تحول خدمات دیالیز در نظام درمانی
 • افزایش توان رقابتی در بازار داخل و خارج از کشور
 
 

 

محورهای تحقیقاتی

 • مستندسازی و تدوین استانداردها
 • بهبود تولید انواع صافی‌های همودیالیز
 • طراحی و تنوع تولید انواع صافی‌های همودیالیز
 • بررسی‌های آماری و تطبیقی
 • حمایت از طرح‌های تحقیقاتی